MājasNoteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam moloxz (“lietotne”), kas nodrošina personisku skapīšu pārvaldības sistēmu. Šie Noteikumi un nosacījumi regulē jūsu lietotnes lietošanu, tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet tos, pirms piekļūstat lietotnei vai izmantojat to.

Ja jums var rasties jautājumi vai komentāri saistībā ar Pakalpojumu, varat sazināties ar mums jebkurā laikā: Syntens solutions BV, info@syntenssolutions.nl, Databankweg 26,
3821 AL Amersforta, Nīderlande.

Piekļūstot lietotnei vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, lietotni nedrīkstat izmantot.

Lietotāja konts
a. Lai izmantotu noteiktas lietotnes funkcijas, iespējams, būs jāizveido lietotāja konts. Jūs esat atbildīgs par sava konta informācijas, tostarp lietotājvārda un paroles, konfidencialitātes saglabāšanu. Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek jūsu kontā.
b. Reģistrācijas procesa laikā jums ir jāsniedz precīza, aktuāla un pilnīga informācija. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt visas sava konta informācijas izmaiņas, lai nodrošinātu tās precizitāti.

Lietotnes lietojums
a. Lietotne ir paredzēta tikai personiskai lietošanai. Jūs nedrīkstat izmantot lietotni komerciāliem nolūkiem vai jebkādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos likumus vai noteikumus.
b. Jūs piekrītat neiesaistīties nekādās darbībās, kas var traucēt vai traucēt lietotnes vai ar to saistīto sistēmu darbību.

Intelektuālais īpašums
a. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes un komercnoslēpumi, lietotnē un tās saturā pieder lietotnes izstrādātājam vai ir licencētas tam. Jūs nedrīkstat reproducēt, modificēt, izplatīt vai izveidot atvasinātus darbus, pamatojoties uz Lietotni vai tās saturu bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Privātums
a. Lietotne var vākt un izmantot personas informāciju saskaņā ar savu privātuma politiku. Izmantojot Lietotni, jūs piekrītat savas personīgās informācijas vākšanai, glabāšanai un izmantošanai, kā aprakstīts Privātuma politikā.

Garantijas atruna
a. Lietojumprogramma un tās saturs tiek nodrošināti “kā ir” un “kā pieejams”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām. Lietojumprogrammas izstrādātājs negarantē, ka lietotne darbosies bez kļūdām vai bez pārtraukumiem, kā arī to, ka visi defekti tiks novērsti.

Atbildības ierobežojums
a. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Lietotnes izstrādātājs nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem peļņas, datu vai lietošanas zaudējuma dēļ, kas izriet no saistībā ar Lietotnes lietošanu.

Pārveidošana un izbeigšana
a. Lietotnes izstrādātājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma modificēt vai pārtraukt lietotni vai jebkuru tās daļu. Viņi var arī laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus un nosacījumus. Lietojumprogrammas turpmāka izmantošana pēc jebkādām šādām izmaiņām nozīmē, ka jūs piekrītat mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Vadošais likums
a. Šos noteikumus un nosacījumus regulē un interpretē saskaņā ar Nīderlandes likumiem. Jebkura tiesvedība, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai ir saistīta ar tiem, tiek ierosināta Nīderlandes tiesās.

Izmantojot Lietotni, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc lietotnes lietošana.

logo

Tas ir Syntens risinājumu pakalpojums

Atbalsts

Copyright: © 2024 Moloxz is a service of sintezē risinājumus. Visas tiesības aizsargātas.

lvLatvian