ThuisVoorwaarden

Voorwaarden

Welkom bij de moloxz (“de App”) die een persoonlijk Locker Management Systeem biedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de App, dus lees ze aandachtig door voordat u de App opent of gebruikt.

Voor vragen of opmerkingen die u heeft met betrekking tot de Dienst kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via: Syntens solutions BV, info@syntenssolutions.nl, Databankweg 26,
3821 AL Amersfoort, Nederland.

Door de App te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, mag u de app niet gebruiken.

Gebruikers account
A. Om bepaalde functies van de App te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u een gebruikersaccount moet aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
B. Tijdens het registratieproces moet u nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekken. U stemt ermee in om eventuele wijzigingen in uw accountgegevens onmiddellijk bij te werken om de juistheid ervan te garanderen.

App-gebruik
A. De App is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag de App niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
B. U stemt ermee in geen enkele activiteit te ondernemen die de werking van de App of de bijbehorende systemen kan verstoren of verstoren.

Intellectueel eigendom
A. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de app en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de ontwikkelaar van de app. U mag de App of de inhoud ervan niet reproduceren, wijzigen, distribueren of afgeleide werken maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy
A. De App kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid. Door de app te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

Garantiedisclaimer
A. De App en de inhoud ervan worden geleverd op een “as is”- en “zoals beschikbaar”-basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. De ontwikkelaar van de App garandeert niet dat de App foutloos of ononderbroken zal zijn, of dat eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd.

Beperking van aansprakelijkheid
A. Voor zover toegestaan door de wet, is de ontwikkelaar van de app niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, vervolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van winst, gegevens of gebruik, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de App.

Wijziging en beëindiging
A. De ontwikkelaar van de app behoudt zich het recht voor om de app of een deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Zij kunnen deze Algemene Voorwaarden ook van tijd tot tijd wijzigen. Als u de App na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht
A. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elke juridische actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland.

Door de App te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de App.

logo

Is een dienst van Syntens Solutions

Support

Copyright: © 2024 Moloxz is a service of Syntens-oplossingen. Alle rechten voorbehouden.

nl_NLDutch