HemVillkor

Villkor

Välkommen till moloxz ("appen") som tillhandahåller ett personligt skåphanteringssystem. Dessa villkor reglerar din användning av appen, så läs dem noggrant innan du öppnar eller använder appen.

För frågor eller kommentarer som du kan ha angående tjänsten kan du kontakta oss när som helst på: Syntens solutions BV, info@syntenssolutions.nl, Databankweg 26,
3821 AL Amersfoort, Nederländerna.

Genom att komma åt eller använda appen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor får du inte använda appen.

Användarkonto
a. För att använda vissa funktioner i appen kan du behöva skapa ett användarkonto. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din kontoinformation, inklusive ditt användarnamn och lösenord. Du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto.
b. Du måste tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen. Du samtycker till att omedelbart uppdatera alla ändringar av din kontoinformation för att säkerställa dess riktighet.

Appanvändning
a. Appen är endast avsedd för personligt bruk. Du får inte använda appen för några kommersiella ändamål eller på något sätt som bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar.
b. Du samtycker till att inte delta i någon aktivitet som kan störa eller störa funktionen hos appen eller dess associerade system.

Immateriella rättigheter
a. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och affärshemligheter, i appen och dess innehåll ägs av eller licensieras till appens utvecklare. Du får inte reproducera, modifiera, distribuera eller skapa härledda verk baserat på appen eller dess innehåll utan föregående skriftligt medgivande.

Integritet
a. Appen kan samla in och använda personlig information i enlighet med dess integritetspolicy. Genom att använda appen samtycker du till insamling, lagring och användning av din personliga information enligt beskrivningen i integritetspolicyn.

Garantifriskrivning
a. Appen och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt", utan några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Appens utvecklare garanterar inte att appen kommer att vara felfri eller oavbruten, eller att eventuella defekter kommer att rättas till.

Ansvarsbegränsning
a. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska appens utvecklare inte hållas ansvarig för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, data eller användning, som uppstår ur eller i samband med användningen av appen.

Ändring och uppsägning
a. Appens utvecklare förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta appen eller någon del av den, när som helst och utan föregående meddelande. De kan också ändra dessa villkor från tid till annan. Din fortsatta användning av appen efter sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av de ändrade villkoren.

Gällande lag
a. Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna. Alla rättsliga åtgärder som uppstår ur eller i samband med dessa villkor ska väckas vid domstolarna i Nederländerna.

Genom att använda appen bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor måste du omedelbart sluta använda appen.

logo

Är en tjänst av Syntens lösningar

Stöd

Copyright: © 2024 Moloxz is a service of syntens lösningar. Alla rättigheter förbehållna.

sv_SESwedish