DomRegulamin

Regulamin

Witamy w moloxz („Aplikacja”), która zapewnia osobisty system zarządzania szafkami. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z Aplikacji, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed uzyskaniem dostępu do Aplikacji lub korzystaniem z niej.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących Usługi możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: Syntens Solutions BV, info@syntenssolutions.nl, Databankweg 26,
3821 AL Amersfoort, Holandia.

Uzyskując dostęp do Aplikacji lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z Aplikacji.

Konto użytkownika
A. Aby móc korzystać z niektórych funkcji Aplikacji, może być konieczne utworzenie konta użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
B. Podczas procesu rejestracji musisz podać dokładne, aktualne i kompletne informacje. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie wszelkich zmian w informacjach o koncie, aby zapewnić ich dokładność.

Użycie aplikacji
A. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Nie możesz używać Aplikacji do celów komercyjnych ani w żaden sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.
B. Zgadzasz się nie angażować w żadne działania, które mogą zakłócać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji lub powiązanych z nią systemów.

Własność intelektualna
A. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i tajemnice handlowe, do Aplikacji i jej zawartości stanowią własność twórcy Aplikacji lub są mu licencjonowane. Nie wolno reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Aplikację lub jej zawartość bez uprzedniej pisemnej zgody.

Prywatność
A. Aplikacja może zbierać i wykorzystywać dane osobowe zgodnie ze swoją Polityką Prywatności. Korzystając z Aplikacji wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności.

Wyłączenie gwarancji
A. Aplikacja i jej zawartość są udostępniane w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Twórca Aplikacji nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od błędów i nieprzerwana ani że jakiekolwiek defekty zostaną usunięte.

Ograniczenie odpowiedzialności
A. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo twórca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, danych lub użytkowania, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Modyfikacja i zakończenie
A. Twórca Aplikacji zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zamknięcia Aplikacji lub dowolnej jej części w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Mogą oni również od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki. Dalsze korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu takich modyfikacji będzie równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków.

Prawo rządowe
A. Niniejsze Warunki podlegają prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie działania prawne wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami będą kierowane do sądów holenderskich.

Korzystając z Aplikacji, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na niniejsze Warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Aplikacji.

logo

Jest serwisem Syntens Solutions

Wsparcie

Copyright: © 2024 Moloxz is a service of Syntens rozwiązania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

pl_PLPolish